Fråga om farlighetsgraden hos råopium och om straffmätning vid narkotikabrott och försök till varusmuggling.


Lagrum:
1 § 1 st. 6 narkotikastrafflagen (1968:64); 1 § 1 st. lag (1960:418) om straff för varusmuggling; 8 § lag (1960:418) om straff för varusmuggling; 23 kap. 1 § brottsbalken (1962:700)
NJA 1994 s 374 (nr 67)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1994-05-25

Målnummer:
B3473-92