I mål om ansvar för grov våldtäkt uppkommer fråga om bevisvärdet av uppgifter från en två år och åtta månader gammal flicka. - Även spörsmål om verkan av utformningen av gärningsbeskrivningen.


Lagrum:
6 kap. 1 § brottsbalken (1962:700); 30 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740); NJA 1992 s. 446
NJA 1992 s. 446; NJA 1993 s. 310; NJA 1993 s. 616
NJA 1994 s 268 (nr 49)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1994-04-29

Målnummer:
B818-94