Skyddstillsyn i förening med fängelse har ansetts vara en tillräckligt ingripande påföljd för ynglingar, 18 och 19 år gamla, som gjort sig skyldiga till gaturån.


Lagrum:
8 kap. 5 § brottsbalken (1962:700); 29 kap. 7 § brottsbalken (1962:700); 30 kap. 4 § brottsbalken (1962:700); 30 kap. 5 § brottsbalken (1962:700); 30 kap. 9 § brottsbalken (1962:700); 30 kap. 11 § brottsbalken (1962:700); 1 § lag (1989:928) om samhällstjänst
NJA 1994 s 153 (nr 33)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1994-03-25

Målnummer:
B5053-93