I ett avtal som ingåtts mellan en bostadsrättshavare och annan än bostadsrättsföreningen har intagits en klausul innebärande hembudsskyldighet. Fråga om klausulen är giltig och, då detta befunnits vara fallet, om den kan anses oskälig enligt 36 § avtalslagen.


Lagrum:
36 § avtalslagen (1915:218); 2 § lag (1985:206) om viten; 11 a § bostadsrättslagen (1971:479); 12 a § bostadsrättslagen (1971:479); 2 kap. 2 § bostadsrättslagen (1991:614); 6 kap. 4 § bostadsrättslagen (1991:614); 6 kap. 5 § bostadsrättslagen (1991:614)
NJA 1994 s 130 (nr 28)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1994-03-16

Målnummer:
T193-91