Fråga om påföljden skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (s k kontraktsvård) bör förenas med böter. När i HD yrkats endast befrielse från böter har målet företagits till avgörande utan huvudförhandling. 51 kap 21 § 1 st 4 och 55 kap 12 § RB.


Lagrum:
28 kap. 2 § brottsbalken (1962:700); 28 kap. 30 § brottsbalken (1962:700); 51 kap. 1 § 1 st. 4 rättegångsbalken (1942:740); 55 kap. 12 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1994 s 106 (nr 22)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1993-03-01

Målnummer:
B3580-93