Fråga om påföljd för försök till försäkringsbedrägeri, avseende bil som försäkringstagaren anmält stulen men i själva verket låtit föra utomlands.


Lagrum:
9 kap. 1 § brottsbalken (1962:700); 23 kap. 1 § brottsbalken (1962:700); 30 kap. 4 § brottsbalken (1962:700); 30 kap. 7 § brottsbalken (1962:700)
NJA 1993 s 746 (nr 132)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1993-12-16

Målnummer:
B1537-93