En person upprättade osanna fakturor som användes i bokföringen för ett bolag. Brottsligheten har bedömts som medhjälp till bokföringsbrott som är att anse som grovt. Tillika fråga om påföljd för brottsligheten.


Lagrum:
11 kap. 5 § brottsbalken (1962:700); 23 kap. 4 § brottsbalken (1962:700); 34 kap. 1 § första st. 2 brottsbalken (1962:700); 34 kap. 3 § andra st. brottsbalken (1962:700); 29 kap. 5 § första st 7 brottsbalken (1962:700)
NJA 1993 s 687 (nr 124)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1993-12-02

Målnummer:
B2154-92