Fråga om fastighetsdomstols kompetens i tvist om skyldighet att betala ersättning för gatukostnad.


Lagrum:
56 § byggnadslagen (1947:385); 57 § byggnadslagen (1947:385); 58 § byggnadslagen (1947:385); 59 § byggnadslagen (1947:385); 60 § byggnadslagen (1947:385); 61 § byggnadslagen (1947:385); 13 kap. 1 § första st. 4 plan- och bygglagen (1987:10); 15 kap. 8 § plan- och bygglagen (1987:10); 1 kap. 24 § plan- och bygglagen (1987:10)
NJA 1993 s 653 (nr 118)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1993-12-01

Målnummer:
Ö1013-91