Fråga om beviskrav och bevisvärdering i mål om sexualbrott. Dessutom frågor om gränsdragning dels mellan våldtäkt och grov våldtäkt dels mellan sexuellt ofredande och sexuellt umgänge med barn.


Lagrum:
6 kap. 1 § brottsbalken (1962:700); 6 kap. 5 § brottsbalken (1962:700); 6 kap. 7 § brottsbalken (1962:700); 35 kap. rättegångsbalken (1942:740); NJA 1986 s. 821
NJA 1986 s. 821; NJA 1992 s. 446; NJA 1993 s. 310; NJA 1991 s. 228; NJA 1992 s. 585
NJA 1993 s 616 (nr 114)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1993-11-24

Målnummer:
B3864-93