Beslut enligt 5 kap 9 § 1 st RB om förbud mot ljudupptagning av förhör vid domstol har ansetts inte kunna överklagas genom ett ordinärt rättsmedel.


Lagrum:
5 kap. 9 § första st. rättegångsbalken (1942:740); 49 kap. 4 § rättegångsbalken (1942:740); 49 kap. 5 § rättegångsbalken (1942:740); 49 kap. 8 § rättegångsbalken (1942:740); 54 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740); 54 kap. 4 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1993 s 591 (nr 108)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1993-11-11

Målnummer:
Ö4169-93