Fråga om domare mot vilken jäv anförts ägt deltaga i prövningen av jävsfrågan. - Tillika fråga om domaren varit jävig.


Lagrum:
4 kap. 13 § rättegångsbalken (1942:740); 4 kap. 15 § rättegångsbalken (1942:740); 55 kap. 15 § rättegångsbalken (1942:740); 50 kap. 27 § rättegångsbalken (1942:740); 50 kap. 28 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1993 s 571 (nr 105)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1993-11-04

Målnummer:
T1640-92