Tillgrepp av pass har ansetts inte utgöra stöld utan egenmäktigt förfarande.


Lagrum:
8 kap. 1 § brottsbalken (1962:700); 8 kap. 8 § brottsbalken (1962:700)
NJA 1993 s 480 (nr 87)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1993-09-24

Målnummer:
B2944-93