Den som innehar en bostadsrättslägenhet i andra hand har ansetts kunna intervenera enligt 14 kap 9 § RB i en rättegång om förverkande av bostadsrättshavarens nyttjanderätt till lägenheten men inte få ställning som självständig intervenient enligt 14 kap 11 § 2 st RB. - Den som har förvärvat en självständig nyttjanderätt till en bostadsrättslägenhet har ansetts över huvud taget inte kunna intervenera enligt 14 kap 9 § RB i en rättegång om förverkande av bostadsrättshavarens nyttjanderätt till lägenheten.


Lagrum:
14 kap. 9 § rättegångsbalken (1942:740); 14 kap. 11 § rättegångsbalken (1942:740); NJA 1961 s. 384
NJA 1961 s. 384; NJA 1964 s. 500
NJA 1993 s 350 (nr 70)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1993-07-05

Målnummer:
Ö615-91