Fråga om beviskravet för att en vadeinlaga inkommit till TR:n i rätt tid, när inlagan uppges ha sänts till TR:n med telefax.


Lagrum:
50 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740); 50 kap. 3 §  rättegångsbalken (1942:740); NJA 1986 C 84
NJA 1986 C 84; NJA 1987 s. 172; NJA 1981 C 123
NJA 1993 s 308 (nr 62)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1993-06-23

Målnummer:
Ö2317-91