En svensk medborgare har med ett utländskt fartyg transporterat narkotika från internationellt vatten utanför Marocko dels direkt till Nederländerna dels via Danmark och Storbritannien till Nederländerna. Påföljden har bestämts med hänsyn till nederländsk lag, som har lägst straffmaximum.


Lagrum:
2 kap. 2 § första st. 1 brottsbalken (1962:700); 2 kap. 2 § andra st. brottsbalken (1962:700); 2 kap. 2 § tredje st. brottsbalken (1962:700); 2 kap. 2 § brottsbalken (1962:700); 2 kap. 4 § brottsbalken (1962:700); 1 § narkotikastrafflagen (1968:64); 3 § narkotikastrafflagen (1968:64)
NJA 1993 s 292 (nr 59)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1993-06-17

Målnummer:
B1407-93