Fråga, i mål om beslag, huruvida viss egendom skäligen kunde antas vara förverkad enligt 13 § lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner.


Lagrum:
27 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740); 3 § lag (1971:176) om vissa internationella sanktioner; 4 § lag (1971:176) om vissa internationella sanktioner; 5 § lag (1971:176) om vissa internationella sanktioner; 6 § lag (1971:176) om vissa internationella sanktioner; 11 § lag (1971:176) om vissa internationella sanktioner; 13 § lag (1971:176) om vissa internationella sanktioner; 2 § förordning (1992:470) om vissa sanktioner mot " Förbundsrepubliken Jugoslavien" (Serbien-Montenegro); 4 § förordning (1992:470) om vissa sanktioner mot " Förbundsrepubliken Jugoslavien" (Serbien-Montenegro); 6 § förordning (1992:470) om vissa sanktioner mot " Förbundsrepubliken Jugoslavien" (Serbien-Montenegro); 8 § förordning (1992:470) om vissa sanktioner mot " Förbundsrepubliken Jugoslavien" (Serbien-Montenegro)
NJA 1993 s 178 (nr 36)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1993-04-22

Målnummer:
Ö838-93