Fråga om häktning enligt 24 kap 17 § RB.


Lagrum:
24 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740); 24 kap. 5 § rättegångsbalken (1942:740); 28 kap. 17 § rättegångsbalken (1942:740); NJA 1999 s. 42
NJA 1999 s. 42; NJA 1992 s. 499
NJA 1993 s 161 (nr 34)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1993-04-20

Målnummer:
Ö1432-93