Fråga om gärningsbeskrivningens utformning vid åtal för vårdslöshet i trafik.


Lagrum:
30 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740); 1 § lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
NJA 1993 s 134 (nr 27)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1993-03-31

Målnummer:
B370-91