Fråga om kommunikation och muntlig förhandling i mål om lönegaranti.


Lagrum:
9 § lag (1970:741) om statlig lönegaranti i konkurs; 50 kap. 4 § rättegångsbalken (1942:740); NJA 1985 s. 106
NJA 1985 s. 106; NJA 1985 s. 464; NJA 1987 s. 979; NJA 1991 s. 188; NJA 1992 s. 363; NJA 1992 s. 513
NJA 1993 s 111 (nr 21)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1993-03-19

Målnummer:
Ö750-92