En arbetstagare hade på grund av övertidsarbete ett vid arbetsgivarens konkurs innestående anspråk på kompensationsledighet, som han hade rätt att i stället ta ut i pengar. I mål om rätt till statlig lönegaranti har anspråket i förmånsrättshänseende betraktats som en villkorad penningfordran som förföll till betalning vid anfordran.


Lagrum:
12 § förmånsrättslagen (1970:979); 2 § lag (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs; 7 § lönegarantilagen (1992:497)
NJA 1993 s 60 (nr 11)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1993-02-25

Målnummer:
Ö1342-92