Fråga om sekretess för vissa uppgifter i TR:s diarium över ärenden om hemlig telefonavlyssning. 5 kap 1 § sekretesslagen (1980:100).


Lagrum:
5 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100); 15 kap. 2 § sekretesslagen (1980:100); 6 § sekretessförordningen (1980:657)
NJA 1993 s 26 (nr 6)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1993-02-11

Målnummer:
Ö4291-92