I anledning av åtal för försök till grovt narkotikabrott uppkommer fråga om dels huruvida försökspunkten uppnåtts dels huruvida faran för brottets fullbordan varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. (Prejudikatfrågedispens) Eftersom påföljdsfrågan inte kom under HD:s bedömning, uttalade sig HD inte i frågan om avräkning av häktningstid.


Lagrum:
1 § narkotikastrafflagen (1968:64); 3 § narkotikastrafflagen (1968:64); 4 § narkotikastrafflagen (1968:64); 23 kap. 1 § brottsbalken (1962:700); NJA 1985 s. 544
NJA 1985 s. 544; NJA 1987 s. 680; NJA 1989 s. 456; NJA 1990 s. 354; NJA 1991 s. 332
NJA 1992 s 679 (nr 111)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1992-11-26

Målnummer:
B3064-92