Ett samlag mellan en man och en kvinna har filmats utan kvinnans vetskap. Genom visning av filmen har uppgifter lämnats om kvinnan som ansetts ägnade att utsätta henne för andras missaktning. Gärningen har bedömts som grovt förtal.


Lagrum:
5 kap. 1 § brottsbalken (1962:700); 5 kap. 2 § brottsbalken (1962:700)
NJA 1992 s 594 (nr 93)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1992-10-16

Målnummer:
B1671-92