Sexuellt utnyttjande av underårig eller sexuellt ofredande?


Lagrum:
6 kap. 4 § brottsbalken (1962:700); 6 kap. 7 § brottsbalken (1962:700)
NJA 1992 s 585 (nr 90)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1992-10-07

Målnummer:
B747-92