Försök till narkotikabrott har ansetts föreligga redan när det första ledet i den av flera kemiska processer bestående tillverkningen av amfetamin påbörjats. Kemikalier som varit avsedda för tillverkning av amfetamin har ansetts utgöra hjälpmedel vid tillverkningen och har tillsammans med viss utrustning samt handböcker och recept ansetts vara av sådan art att anskaffande och förvaring därav utgjort straffbar förberedelse till narkotikabrott.


Lagrum:
23 kap. 1 § brottsbalken (1962:700); 23 kap. 2 § brottsbalken (1962:700); 1 § narkotikastrafflagen (1968:64); 4 § narkotikastrafflagen (1968:64)
NJA 1992 s 524 (nr 78)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1992-09-02

Målnummer:
B584-91