Fråga om påföljd för grov förskingring.


Lagrum:
10 kap. 3 § brottsbalken (1962:700); 30 kap. 4 § brottsbalken (1962:700); 30 kap. 7 § brottsbalken (1962:700); NJA 1954 s. 126
NJA 1954 s. 126; NJA 1989 s. 810; NJA 1992 s. 190
NJA 1992 s 470 (nr 68)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1992-07-10

Målnummer:
B1092-92