Frågor om beviskrav och bevisvärdering i mål om sexualbrott samt om anlitande av psykologisk expertis som hjälpmedel vid bedömningen av trovärdigheten hos målsägande- och vittnesutsagor. Dessutom frågor om gränsdragningen mellan våldtäkt och grov våldtäkt samt om skadestånd till den som har utsatts för omfattande sexuella övergrepp.


Lagrum:
6 kap. 1 § brottsbalken (1962:700); 6 kap. 4 § brottsbalken (1962:700); 1 kap. 3 § skadeståndslagen (1972:207); 5 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207); NJA 1986 s. 319
NJA 1986 s. 319; NJA 1991 s. 83; NJA 1991 s. 766
NJA 1992 s 446 (nr 67)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1992-07-02

Målnummer:
B1673-92