Fråga om ersättningsreglerna i lagen (1985:139) om ersättning för intrång i enskild fiskerätt skall åsidosättas enligt bestämmelserna i 2 kap 18 § och 11 kap 14 § regeringsformen. Tillika fråga om förstnämnda lag, med hänsyn till uttalanden i dess förarbeten, begränsar ersättningen till tio års inkomstbortfall.


Lagrum:
1 § lag (1985:139) om ersättning för intrång i enskild fiskerätt; 2 kap. 18 § regeringsformen (1974:152); 11 kap. 14 § regeringsformen (1974:152); 20 a § fiskelagen (1950:596)
NJA 1992 s 337 (nr 55)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1992-06-10

Målnummer:
T401-89