Fråga om farlighetsgraden hos LSD och "Extacy" (MDMA) vid brottsrubricering och straffmätning i mål om narkotikabrott.


Lagrum:
3 § narkotikastrafflagen (1968:64); 3 § varusmugglingslagen (1960:418); 8 § varusmugglingslagen (1960:418); 23 kap. 1 § brottsbalken (1962:700)
NJA 1983 s. 754; NJA 1985 s. 726
NJA 1992 s 235 (nr 37)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
10 april 1992

Målnummer:
DB 208