Fråga om påföljd för försök till grovt försäkringsbedrägeri.


Lagrum:
9 kap. 3 § brottsbalken (1962:700); 30 kap. 4 § brottsbalken (1962:700); 30 kap. 7 § brottsbalken (1962:700)
NJA 1992 s 192 (nr 30)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1992-03-26

Målnummer:
B237-92