Fråga om tillämpning av 36 § avtalslagen på skiljeklausul i entreprenadavtal mellan byggbolag och bostadsrättsförening. Tillika fråga om tillämpning av grunderna för 18 kap 3 § 2 st RB.


Lagrum:
34 kap. 2 § rättegångsbalken (1942:740); 36 § avtalslagen (1915:218); 18 kap. 3 § andra st. rättegångsbalken (1942:740); NJA 1981 s. 711
NJA 1981 s. 711; NJA 1981 s. 1205; NJA 1982 s. 800; NJA 1982 s. 853
NJA 1992 s 143 (nr 22)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1992-03-06

Målnummer:
Ö1653-89