Tiden för åtalspreskription när någon har skräpat ned i naturen räknas från det den nedskräpande handlingen fullbordades.


Lagrum:
23 § naturvårdslagen (1964:822); 37 § första st. 7 naturvårdslagen (1964:822); 35 kap. 1 § brottsbalken (1962:700); 35 kap. 4 § brottsbalken (1962:700)
NJA 1992 s 126 (nr 19)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1992-02-12

Målnummer:
B412-91