Ett partrederi har ansetts kunna uppträda som part i rättegång.


Lagrum:
11 kap. 2 § rättegångsbalken (1942:740); 40 § sjölagen (1891:35 s. 1); 41 § sjölagen (1891:35 s. 1); 42 § sjölagen (1891:35 s. 1); NJA 1902 s. 279
NJA 1902 s. 279; NJA 1982 C 81; NJA 1990 s. 419
NJA 1992 s 110 (nr 17)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1992-02-20

Målnummer:
Ö55-91