Misshandel av ett litet, skyddslöst barn, som tilldelats ett stort antal slag mot huvudet och kroppen, har bedömts som grov. Tillika fråga huruvida vållande till annans död varit att bedöma som grovt brott.


Lagrum:
3 kap. 6 § brottsbalken (1962:700); 3 kap. 7 § brottsbalken (1962:700)
NJA 1992 s 85 (nr 14)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1992-02-13

Målnummer:
B595-91