Befattning med stulna tavlor i syfte att för annans räkning återförsälja dem till ägaren mot en lösensumma har ansetts utgöra häleri. - Fråga tillika om betydelsen av att de tilltalade handlat i visst samförstånd med polisen.


Lagrum:
9 kap. 6 § första st. brottsbalken (1962:700); 9 kap. 6 § tredje st. brottsbalken (1962:700); NJA 1956 s. 119
NJA 1956 s. 119; NJA 1960 s. 522; NJA 1985 s. 796
NJA 1992 s 37 (nr 7)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1992-02-05

Målnummer:
B140-91