Två män har trängt sig in i en villa och under vapenhot tvingat den som bodde där att lämna ifrån sig nycklarna till en bil, som männen därefter tagit och brukat. Fråga om den straffrättsliga bedömningen av förfarandet.


Lagrum:
4 kap. 4 § brottsbalken (1962:700); 8 kap. 7 § brottsbalken (1962:700)
NJA 1992 s 26 (nr 5)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1992-01-21

Målnummer:
B1906-91