Bevisvärdering i mål om ansvar för grovt narkotikabrott. - Tillika fråga om ändring eller justering av åtal.


Lagrum:
1 § 1 narkotikastrafflagen (1968:64); 1 § 5 narkotikastrafflagen (1968:64); 6 § narkotikastrafflagen (1968:64); 45 kap. 5 § första st. rättegångsbalken (1942:740); 45 kap. 5 § tredje st. rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1991 s 612 (nr 104)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1991-11-15

Målnummer:
B789-91