Bestämmande av ersättning till frikänd tilltalad för kostnad för privat försvarare i mål på ett speciellt ämnesområde på vilket försvararen haft särskilda insikter och erfarenheter.


Lagrum:
21 kap. 10 § rättegångsbalken (1942:740); 31 kap. 2 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1991 s 600 (nr 102)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1991-11-14

Målnummer:
Ö846-89