Fråga i mål om avhysning om en bostadsrättshavare i ett flerfamiljshus genom att så gott som dagligen öva pianospel i bostaden åsidosatt vad hon haft att iaktta för att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten.


Lagrum:
28 § bostadsrättslagen (1971:479); 7 kap. 9 § bostadsrättslagen (1991:614)
NJA 1991 s 574 (nr 96)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1991-10-31

Målnummer:
T65-91