Fråga om straffvärdet för olaga vapeninnehav avseende en Magnumrevolver. Tillämpning av bestämmelserna i 34 kap. 4 § andra st. brottsbalken om förverkande av del av villkorligt medgiven frihet.


Lagrum:
37 § första st. vapenlagen (1973:1176); 29 kap. 4 § brottsbalken (1962:700); 30 kap. 4 § brottsbalken (1962:700); 33 kap. 5 § brottsbalken (1962:700); 34 kap. 4 § brottsbalken (1962:700); NJA 1974 s. 208
NJA 1974 s. 208; NJA 1977 s. 473; NJA 1977 s. 574; NJA 1983 s. 329
NJA 1991 s 498 (nr 86)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1991-10-07

Målnummer:
B792-91