Utlämningsärende. BrB:s bestämmelser om villkorlig frigivning och om förverkande av villkorligt medgiven frihet har ansetts inte som preskriptionsregler utan som verkställighetsregler, varför de saknat betydelse för tillämpningen av 10 § 2 st lagen (1957:668) om utlämning för brott.


Lagrum:
26 kap. 9 § brottsbalken (1962:700); 26 kap. 10 § brottsbalken (1962:700); 26 kap. 19 § brottsbalken (1962:700); 26 kap. 20 § brottsbalken (1962:700); 26 kap. 21 § brottsbalken (1962:700); 34 kap. 4 § brottsbalken (1962:700); 10 § andra st. lag (1957:668) om utlämning för brott
NJA 1991 s 436 (nr 71)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1991-07-05

Målnummer:
Ö763-91