En person med hemvist i Sverige, som har tagit befattning med ett narkotikaparti i Holland och gripits av holländsk polis vid gränsen mot Tyskland, har fällts till ansvar för grovt narkotikabrott. Fråga har uppstått om personen dessutom skall dömas för försök till varusmugglingsbrott, bestående i att han försökt föra in narkotikapartiet från Holland till Sverige. Den s k försökspunkten har emellertid inte ansetts uppnådd.


Lagrum:
2 kap. 4 § brottsbalken (1962:700); 23 kap. 1 § brottsbalken (1962:700); 1 § lag (1960:418) om straff för varusmuggling; 3 § lag (1960:418) om straff för varusmuggling; 8 § lag (1960:418) om straff för varusmuggling; NJA 1954 s. 406
NJA 1954 s. 406; NJA 1989 s. 456
NJA 1991 s 332 (nr 53)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1991-05-31

Målnummer:
B358-91