Sexuellt umgänge med barn eller sexuellt ofredande?


Lagrum:
6 kap. 6 § brottsbalken (1962:700); 6 kap. 7 § första st. brottsbalken (1962:700)
NJA 1991 s 228 (nr 34)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1991-03-26

Målnummer:
B560-90