Fråga, i mål om firmarätt på grund av inarbetning, hur omsättnings kretsen skall bestämmas. 2 § 3 st firmalagen (1974:156).


Lagrum:
2 § tredje st. firmalagen (1974:156); 18 kap. 14 § rättegångsbalken (1942:740); 18 kap. 15 § rättegångsbalken (1942:740); NJA 1988 s. 209
NJA 1988 s. 209; NJA 1965 s. 171; NJA 1977 s. 743; NJA 1984 s. 692
NJA 1991 s 209 (nr 32)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1991-03-26

Målnummer:
T216-90