Fråga om rättsvillfarelse beträffande äganderätten vid stöld. Tillika fråga om gränsdragningen mellan egenmäktigt förfarande och självtäkt.


Lagrum:
8 kap. 1 § brottsbalken (1962:700); 8 kap. 8 § brottsbalken (1962:700); 8 kap. 9 § brottsbalken (1962:700)
NJA 1991 s 117 (nr 15)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1991-02-20

Målnummer:
B359-90