Stöld eller snatteri?


Lagrum:
8 kap. 1 § brottsbalken (1962:700); 8 kap. 2 § brottsbalken (1962:700); NJA 1985 s. 384
NJA 1985 s. 384; NJA 1986 s. 663; NJA 1988 s. 351
NJA 1990 s 743 (nr 121)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1990-12-06

Målnummer:
B384-90