Fråga om påföljd för två ynglingar som har gjort sig skyldiga till ett stort antal brott, bl a flera rån och försök till rån, när de var 16 år.


Lagrum:
8 kap. 5 § brottsbalken (1962:700); 8 kap. 12 § brottsbalken (1962:700); 30 kap. 4 § brottsbalken (1962:700); 30 kap. 5 § brottsbalken (1962:700); 30 kap. 9 § brottsbalken (1962:700); 30 kap. 11 § brottsbalken (1962:700); NJA 1989 s. 870
NJA 1989 s. 870; NJA 1990 s. 159; NJA 1990 s. 578
NJA 1990 s 622 (nr 102)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1990-10-26

Målnummer:
B773-90