I tryckfrihetsmål där endast målsäganden fört ansvars- och skadeståndstalan har parterna förlikts varefter målsäganden återkallat sin talan och målet avskrivits. Målsäganden har ansetts skyldig att ersätta statsverket kostnaderna för den tilltalades offentliga försvar.


Lagrum:
18 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740); 18 kap. 5 § rättegångsbalken (1942:740); 18 kap. 13 § rättegångsbalken (1942:740); 31 kap. 11 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1990 s 583 (nr 94)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1990-10-08

Målnummer:
Ö438-88