Fråga om påföljd för en 17-åring som gjort sig skyldig till rån.


Lagrum:
8 kap. 5 § brottsbalken (1962:700); 30 kap. 4 § brottsbalken (1962:700); 30 kap. 5 § brottsbalken (1962:700); 30 kap. 9 §  brottsbalken (1962:700); 30 kap. 11 § brottsbalken (1962:700);  
NJA 1990 s 578 (nr 93)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1990-10-05

Målnummer:
B744-90