Fråga om vårdslös myndighetsutövning vid häktningsbeslut.


Lagrum:
20 kap. 1 § brottsbalken (1962:700); 24 kap. 17 § rättegångsbalken (1942:740); 24 kap. 19 § rättegångsbalken (1942:740); NJA 1984 s. 80
NJA 1984 s. 80; NJA 1989 s. 382; NJA 1990 s. 8
NJA 1990 s 542 (nr 86)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1990-09-18

Målnummer:
B1020-89